Một thủa vàng son của cựu Tổng tham mưu trưởng Bắc Triều Tiên

19/07/2012 13:18 Hồng Thủy (nguồn QQ)
(GDVN) - Bắc Triều Tiên vừa ra quyết định bãi miễn mọi chức vụ của Phó nguyên soái Ri Young-ho, nguyên Ủy viên Bộ chính trị đảng Lao Động Triều Tiên, Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên vì lý do sức khỏe. Động thái này của Bình Nhưỡng đã tạo sự chú ý đặc biệt đối với dư luận báo chí phương Tây với nhiều luồng dư luận khác nhau. Phó nguyên soái là cấp quân hàm cao nhất dành cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng hiện nay của Bắc Triều Tiên, Bắc Triều Tiên, trên cả cấp bậc đại tướng.
Ông Ri Young-ho bên cạnh cố Chủ tịch Kim Jong-il và con trai Kim Jong-un trong lễ duyệt binh
Xuất hiện trong những vị trí trang trọng nhất
Tháp tùng tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên úy lạo các đơn vị quân đội
Tiếp Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng
Tháp tùng lãnh đạo Bắc Triều Tiên tiếp phái đoàn Trung Quốc
Tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Mạnh Kiến Trụ
Bên cạnh tân lãnh đạo Kim Jong-un trong lễ tang cố Chủ tịch Kim Jong-il
Cùng ông Kim Jong-un và các lãnh đạo, tướng lĩnh cao cấp nhất Bắc Triều Tiên đưa xe thi hài Chủ tịch Kim Jong-il
Bên cạnh nhà lãnh đạo tối cao
Ánh mắt ông Kim Jong-un hướng về phía Phó nguyên soái Ri Young-ho
Hồng Thủy (nguồn QQ)