Đoạn băng được xác định ghi hình hôm 26/9/2014 khi quân đội Indonesia và lực lượng của Mỹ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp trong đó sử dụng các máy bay trực thăng tấn công Apache (Mỹ) và một số trực thăng dòng Mi (Indonesia mua từ Nga).

Đây là cuộc tập trận mang tên Chiến dịch Lá chắn Garuda 2014 với nhiệm vụ chính là phát động các cuộc tấn công không đối đất từ máy bay trực thăng vũ trang.

Bình Nguyên