Nga giao tàu Kilo thứ 2 cho đối tác vào 2014

15/10/2012 09:44 Theo Đất Việt
Ông Aleksandr Buzakov, giám đốc nhà máy đóng tàu Admiralteisk, Saint Peterburgh, cho biết, đến năm 2017 sẽ đóng được 17 tàu cho Hải quân Nga và nước ngoài.
Theo lời ông này, cả 17 chiếc tàu đều đang được đóng, tuy đang ở những giai đoạn khác nhau.

Năm 2012, quá trình hiện đại hóa nhà máy sẽ cần khoảng 2 tỉ rub. Nhà máy đóng tàu Admiralteisk là một trong những nhà máy đóng tàu trọng yếu của Nga.

Nhà máy này đang đóng 3 tàu ngầm diesel-điện thuộc dự án 636.3 Varshavyanka cải tiến.

Tàu ngầm thuộc dự án 636.3

Chiếc tàu ngầm đầu tiên được trao cho Hải quân Nga năm 2010, chiếc thứ 2 vào tháng 11/2011, chiếc thứ 3 vào tháng 8/2012.

Đến năm 2017, Hải quân Nga sẽ nhận được 6 tàu ngầm thuộc dự án 636.3.

Nhà máy này cũng là nơi đang đóng 6 chiếc tàu ngầm thuộc dự án 636.1 cho đối tác ở Đông Nam Á.

Chiếc tàu đầu tiên đã được hạ thủy vào tháng 8/2012. Chiếc thứ 2 sẽ được giao cho phía đối tác vào năm 2014.

Algieri có thể đặt mua của Nga 2 tàu ngầm Varshavyanka, cũng do nhà máy này đóng.

Ngoài ra, Admiralteisk cũng đang đóng tàu đổ bộ trực thăng Mistral cho Hải quân Nga.

Theo Đất Việt