Nhân cách Hồ Chí Minh - Ánh sáng con đường cứu nước

18/05/2017 07:00 Phạm Mạnh Hà
(GDVN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là giá trị vĩ đại của dân tộc, nơi kết tinh cao nhất tất cả mọi giá trị phẩm giá, trí tuệ của cả dân tộc ta trong suốt hàng nghìn năm...

LTS: Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả Phạm Mạnh Hà gửi đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bài viết phân tích về nhân cách của Người.

Theo đó, chính nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khiến mọi người (cả trong và ngoài nước) nể phục từ đó tự nguyện ủng hộ con đường mà bác đã chọn.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Những ngày này cả dân tộc ta lại hướng tới ngày 19/5, ngày sinh của một người Việt Nam vĩ đại, là lãnh tụ, anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa của thế giới, một người bạn lớn của tất cả nhân dân yêu chuộng chính nghĩa và hòa bình trên khắp thế giới. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc ta.

Có thể nói, trong kho tàng lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là giá trị vĩ đại của dân tộc, nơi kết tinh cao nhất tất cả mọi giá trị phẩm giá, trí tuệ của cả dân tộc ta trong suốt hàng nghìn năm lịch sử.

Và nhân dân Việt Nam có được chiến thắng oanh liệt qua 2 cuộc kháng chiến thần kỳ vừa qua, chính là nhờ có giá trị vĩ đại đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội, năm 1955. Ảnh: Time

Phải nhìn thấy một sự thật rằng, trong 2 cuộc kháng chiến quá không cân sức, tương quan lực lượng chênh lệch một trời một vực như vậy đó, thì để làm nên được chiến thắng vĩ đại cuối cùng là giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, bên cạnh sự đoàn kết gắn bó máu thịt dân tộc tự lực cánh sinh, nhân dân ta còn đã có sự giúp đỡ rất to lớn và vô cùng quý báu của đông đảo nhân dân, tổ chức, chính phủ các nước trên toàn thế giới.

Ở thời điểm lịch sử nước ta bị thực dân Pháp tiến hành xâm lược, dân tộc ta là một dân tộc nhược tiểu ít được thế giới biết đến.

Lúc bấy giờ, chủ nghĩa tư bản lại đang bá chủ thế giới, chuyển sang giai đoạn thực dân đế quốc tiến hành các cuộc chinh phạt khắp 5 châu thâu tóm các nước yếu hơn làm thuộc địa.

Cho nên dân tộc ta đã thân cô thế cô trên chính trường quốc tế, lại vô cùng nghèo nàn lạc hậu, vừa không có vũ khí vừa bị nạn chết đói, trong khi phải đối đầu với các cường quốc thực dân đế quốc liên kết với nhau hết sức hùng mạnh để đô hộ nước ta.

Với tình thế hiểm nghèo như vậy, con đường cứu nước của dân tộc ta tưởng như đã bế tắc phải cam chịu mãi thân phận làm nô lệ cho ngoại bang bóc lột kiệt quệ.

Thế nhưng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã xuất hiện, một con người nhỏ bé gầy gò tay không vật chất, nhưng với nhân cách vĩ đại, trí tuệ thiên tài, đã dần dần làm thay đổi được số phận nô lệ của dân tộc Việt Nam, qua nhân cách đối nội, đối ngoại hết sức cao đẹp của mình để dẫn dắt cuộc kháng chiến đi đến thành công.

Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử

(GDVN) - Gần 100 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động bầu cử đã được trưng bày tại triển lãm nhằm tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân.

Ở trong nước, nhân cách Hồ Chí Minh nêu tấm gương yêu nước thương nòi, xả thân vì đất nước vì dân tộc, dám một mình đương đầu với cả bộ máy chính quyền thực dân cai trị hết sức tàn bạo.

Con người ấy từng bị chính quyền thực dân tuyên án tử hình vắng mặt, truy lùng gắt gao và đã có lần suýt bị dẫn độ ở Hồng Kông về nước để thi hành án tử hình của chính quyền thực dân.

Thế nhưng con người nhỏ bé gầy gò đó đã vô cùng anh dũng, không hề sợ hi sinh quyết một lòng vì dân tộc Việt Nam mà dìu dắt họ làm cách mạng giải phóng thân phận nô lệ của mình trước móng vuốt lăm le của thực dân đế quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một câu nói nổi tiếng là: "Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao đất nước tôi được độc lập tự do, đồng bào tôi được ấm no hạnh phúc".  

Từ tấm gương đạo đức cống hiến hết mình cho mọi người dân Việt Nam đó, cả dân tộc Việt Nam đã nhất mực tin tưởng Hồ Chí Minh mà đi theo đường lối của Hồ Chí Minh vạch ra, nhất tề hội tụ lại nơi Hồ Chí Minh để lập nên một lực lượng đủ sức mạnh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam trên cả nước, quyết tâm đấu tranh, kháng chiến chống ngoại xâm đến cùng để giải phóng đất nước.

Như vậy là chính nhân cách đạo đức vĩ đại của Hồ Chí Minh đã hội tụ lại được sức đoàn kết cao độ của dân tộc ta ở cả 2 miền Nam Bắc, ngay trong lòng địch người dân cũng hướng về Hồ Chí Minh, mà không bị chia rẽ sâu sắc như dân tộc Triều Tiên lúc bấy giờ.

Nếu như không có uy tín tuyệt đối của nhân cách, tư tưởng Hồ Chí Minh, thì chế độ ta đã không thể tập trung được sức đoàn kết cả dân tộc cao đến mức như thế để mà chiến thắng được thực dân đế quốc âm mưu chia rẽ dân tộc ta, chia cắt đất nước ta.

Đó là bài học mà chúng ta ngày nay phải hết sức ghi nhớ.

Người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GDVN) - Lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX, gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng, hai vị Chủ tịch nước kính mến, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc.

Còn đối với thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cao tấm lòng yêu thương vô bờ bến đối với tất cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, có lòng cảm thông chia sẻ sâu sắc đối với nhân dân lao động các nước, các dân tộc bị áp bức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói nổi tiếng đến với nhân dân thế giới là: "Quan sơn muôn dặm một nhà. Bốn phương vô sản đều là anh em", thể hiện tình đồng chí bao la đối với nhân dân lao động tất cả các nước, các dân tộc bị áp bức, các tổ chức, chính phủ kháng chiến chống ngoại xâm.

Nhân dân các nước, các tổ chức, chính phủ yêu chuộng chính nghĩa trên toàn thế giới đã nhìn thấy những phẩm chất đạo đức cao quý của nhà lãnh đạo cách mạng Hồ Chí Minh.

Từ đó mà họ có lòng mến mộ phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà đại diện là Hồ Chí Minh, nên đã đem nhân lực và vật chất quý báu của mình tới giúp đỡ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Cùng với đó là họ ra sức tổ chức các phong trào phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam, ủng hộ hòa bình độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam.

Các phong trào này đã nhanh chóng lan rộng khắp toàn thế giới, gây được sức ép rất lớn tới chủ trương xâm lược Việt Nam của các thế lực thực dân đế quốc, buộc chính quyền thực dân đế quốc phải từng bước xuống thang chiến tranh, trao trả lại hòa bình và độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam.

Như vậy chính nhờ có sự giúp đỡ hết sức to lớn và quý giá đó của cộng đồng quốc tế là một nhân tố rất quan trọng quyết định cán cân chiến thắng nghiêng về phía cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, mà nhân dân ta đã đủ sức đương đầu, chống lại, và chiến thắng các đối thủ thực dân đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Và chính nhờ có uy tín rất lớn của Hồ Chí Minh đã vang dội trên khắp thế giới, mà đế quốc Mỹ đã không thể nào âm mưu dẫn dắt Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết đưa liên quân các nước can thiệp quân sự vào miền nam Việt Nam ngăn chặn việc thống nhất nước ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng nhà nước pháp quyền

Vì thế đã tránh cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi thảm họa bị chia cắt.

Đó cũng là điều chúng ta ngày nay phải hết sức ghi nhớ.

Trong khi ngày nay nước ta đang phải đương đầu với những thách thức khó khăn rất lớn ở trong và ngoài nước, bị phá hoại nội lực từ bên trong và xâm phạm lãnh thổ từ bên ngoài, thì như vậy, con đường cứu nước duy nhất đúng chính là: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" như đảng ta đã sáng suốt phát động.

Cho nên, nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ánh sáng soi cho đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta.

Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử

(GDVN) - Gần 100 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động bầu cử đã được trưng bày tại triển lãm nhằm tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân.

Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử

(GDVN) - Gần 100 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động bầu cử đã được trưng bày tại triển lãm nhằm tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân.

Phạm Mạnh Hà