Những hình ảnh cập nhật từ chiến trường Libya

21/09/2011 08:35 Lê Dũng (theo Daylife, Mil)
(GDVN) - Hoả lực hạng nặng vẫn tiếp tục được quân nổi dậy bắn về các hướng nghi ngờ có lực lượng trung thành của Gaddafi, những kho vũ khí vẫn tiếp tục được phát hiện, nhà lãnh đạo Gaddafi vẫn kêu gọi chiến đấu trong khi nhiều quốc gia đã chính thức công nhận sự hợp pháp của NTC.
Lê Dũng (theo Daylife, Mil)