Những hình ảnh "cười ra nước mắt" ở Việt Nam

14/10/2011 07:20 Hoàng Lâm
(GDVN) - Rất nhiều những hình ảnh thường ngày ở Việt Nam vẫn diễn ra có thể sẽ làm nhiều người choáng váng.

Tẩm quất là phải... "thật" !

Cảnh báo trước với các "tín đồ" đi xin thư pháp "không mặc cả"

Đây là một hãng viễn thông mới tại Việt Nam

Chưa hiểu đây là loại mỹ phẩm gì

Cảnh báo nguy hiểm !

Miễn bình luận

Bộ công an sẽ nghĩ gì về hình ảnh này?

Cảnh sát áp tải xe ba gác

Những kẻ chuyên phóng uế bừa bãi chắc hẳn phải "kinh hồn" trước những dòng chữ này

Quả là "Xanh sach đep"

Người phụ nữ này đang làm gì vậy ?

Hoàng Lâm