Những mô hình trực thăng đẹp nhất của các hãng chế tạo Nga

04/11/2011 14:31 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Tổng hợp những hình mô hình máy bay trực thăng vận tải, tấn công, không người lái mới nhất của các hãng chế tạo máy bay Nga.
Ka-52 model
Ka-52 model
Ka-52 model
Mi-24 model
Mi-24 model
Ka-32 model
Mi-8 Model
Mi-XI Model
MRVK Model
MRVK Model
Lê Dũng (theo Mil)