Những vật dụng thí sinh được và không được mang vào phòng thi

22/06/2017 08:22 Linh Hương
(GDVN) - Theo tài liệu hướng dẫn chi tiết đối với các hội đồng thi, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính.

Theo tài liệu hướng dẫn chi tiết của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới với các hội đồng thi và thí sinh thì thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính và các loại máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Thí sinh có thể mang vào phòng thi loại máy tính nào? (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Theo quy định trong hướng dẫn tổ chức thi quốc gia hằng năm của Bộ, các loại máy tính sau thí sinh có thể mang vào phòng thi:

- Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus va FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus.

- VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II.

- Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS VN 570 ES, VN-570 ES Plus.

- Sharp EL 124A, EL 2505, EL 506W, EL 509WM.

- Canon F-788G, F-789GA.

Và các máy tính tương đương các loại máy tính trong danh sách nêu trên.

Thí sinh cũng được phép mang Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì).

Ngoài ra, thí sinh có quyền mang vào phòng thi các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác

Những vật dụng không được mang vào phòng thi bao gồm vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Linh Hương