Ông Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển làm Phó Chủ tịch Quốc hội

05/04/2016 10:53 Ngọc Quang
(GDVN) - Cách đây ít phút, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu do ông Huỳnh Văn Tí (Đại biểu đoàn Bình Thuận) – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu vào chiều ngày 4/4:

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và ông Phùng Quốc Hiển - Uỷ viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 459/491 phiếu hợp lệ (chiếm 92,91% tổng số đại biểu) tán thành và 433/482 phiếu hợp lệ (chiếm 87,65% tổng số đại biểu) tán thành.

Hai tân Phó Chủ tịch Quốc hội: Ông Phùng Quốc Hiển và ông Đỗ Bá Tỵ.

Quốc hội cũng đã bầu 7 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gồm: Ông Hà Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; bà Nguyễn Thúy Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội); ông Nguyễn Đức Hải - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; bà Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; bà Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp); ông Trần Văn Túy - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Võ Trọng Việt - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ 447/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 90,49%) tán thành và Nghị quyết bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với tỷ lệ 418/435 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (84,62%) tán thành.

Trước đó, ngày 2/4, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn và chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với các ông Ksor Phước, ông Nguyễn Văn Hiện, ông Phùng Quốc Hiển, ông Nguyễn Kim Khoa, ông Đào Trọng Thi, bà Trương Thị Mai và bà Nguyễn Thị Nương.

Ngọc Quang