Ông Hồ Tiến Thiệu được phê chuẩn làm Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn

01/08/2020 06:10 Nhật Minh
GDVN- Thủ tướng vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Tiến Thiệu.

Thủ tướng đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Tại Quyết định số 1155/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Công Trưởng, để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, tại Quyết định số 1146/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, để nghỉ hưu theo chế độ.

Nhật Minh