Phát hiện ngôi nhà toàn xác người chết cháy do bị thủ tiêu ở Libya

28/08/2011 14:29 Quân Cơ (theo DL)
(GDVN) - Phe nổi dậy thông báo trên đường tấn công họ đã phát hiện ra một ngôi nhà mà bên trong có rất nhiều xác người bị đốt cháy.
Cảnh tượng kinh hoàng trong ngôi nhà mới được phiến quân phát hiện
Cảnh tượng kinh hoàng trong ngôi nhà mới được phiến quân phát hiện
Cảnh tượng kinh hoàng trong ngôi nhà mới được phiến quân phát hiện
Cảnh tượng kinh hoàng trong ngôi nhà mới được phiến quân phát hiện
Cảnh tượng kinh hoàng trong ngôi nhà mới được phiến quân phát hiện
Quân Cơ (theo DL)