Phi công Ucraina lái trực thăng LHQ tuần tra Liberia

28/10/2011 11:48 Lê Dũng (theo Mil.gov.ua)
(GDVN) - Cập nhật những hình ảnh về hoạt động của các phi công và máy bay trực thăng thuộc trung đoàn không quân số 3, Không quân Ucraina đang thực hiện các sứ mệnh bay tuần tra, hỗ trợ đảm bảo an ninh tại Liberia theo sự ủy thác của Liên Hợp Quốc.
Lê Dũng (theo Mil.gov.ua)