PTT Trương Hòa Bình tiếp Đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

02/12/2016 07:45 QUỐC TOẢN
(GDVN) - “Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có người có uy tín tỉnh Bắc Giang”, Phó Thủ tướng nói.

Chiều 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang, nhân dịp đoàn về thăm thủ đô Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số có một phần không nhỏ đóng góp của người có uy tín trong đồng bào.

“Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có người có uy tín tỉnh Bắc Giang”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (ảnh: Văn phòng Chính phủ).

Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Giang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Bắc Giang cần chỉ đạo và quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; chú trọng việc bồi dưỡng, cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín phát huy vai trò.

Đặc biệt, tỉnh cần quan tâm việc thăm hỏi, động viên và kịp thời biểu dương, khen thưởng khi người có uy tín tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc; phát huy và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trong đội ngũ người có uy tín.

Phó Thủ tướng mong muốn người có uy tín cần nắm vững và tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bản thân và gia đình người có uy tín luôn gương mẫu, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân và các quy định của địa phương nơi cư trú.

Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc để phản ánh kịp thời về các cơ quan chức năng có liên quan.

Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

QUỐC TOẢN