Quảng Ninh sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân trong vụ phá rừng phòng hộ

09/07/2018 10:11 LÃ TIẾN
(GDVN) - Đó là chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh gửi các ngành chức năng trước phản ánh của Báo Giáo dục Việt Nam về tình trạng chặt phá rừng phòng hộ tại thị xã Đông Triều.

Trước đó, ngày 28/6/2018, Báo Giáo dục Việt Nam có bài viết “Cận cảnh rừng phòng hộ ở Quảng Ninh bị phá tan, đốt trọc”, phản ánh nhiều cánh rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã An Sinh, thị xã Đông Triều bị tàn phá dữ dội.

Sau khi báo đăng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn số 4593 về việc kiểm tra, xử lý, trả lời báo chí về việc này.

Công văn chỉ đạo xử lý các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng chặt phá rừng phòng hộ (Ảnh: Lã Tiến).

Theo công văn của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều và các ngành, đơn vị có liên quan, xác định cụ thể diện tích rừng, loại rừng, xem xét hồ sơ về giao đất, giao rừng, trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng và thủ tục khai thác, trồng rừng mới rừng phòng hộ xen kẽ.

Từ đó, tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức, đơn vị, cá nhân đã vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại thôn Chân Hồ, Tân Tiến, xã An Sinh, thị xã Đông Triều theo quy định.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo trồng mới rừng tại những khu vực bị chặt phá (Ảnh: Lã Tiến).

Để khắc phục tình trạng này, trước mắt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị xã Đông Triều chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc chủ rừng thực hiện ngay việc trồng rừng mới (thời vụ trồng rừng đang thuận lợi) để hạn chế rửa trôi, sạt lở đất, bảo vệ nguồn sinh thủy và môi trường của khu vực.

Sau đó, báo cáo kết quả xử lý và đề xuất các biện pháp giải quyết theo thẩm quyền về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chủ động thông tin với báo chí theo Luật Báo chí hiện hành trước ngày 10/7/2018.

LÃ TIẾN