Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với nhân viên y tế

18/09/2015 06:00 TS.LS Vũ Thái Hà
(GDVN) - Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành ..

Tôi tốt nghiệp ngành y sỹ đa khoa và đã ký hợp đồng làm nhân viên y tế tại một trường tiểu học từ tháng 9/2014 đến nay. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Nguyễn Duy

Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: 1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây: a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ ; b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ; c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên. d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi là Thông tư 41/2011/TT-BYT) quy định hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và 2 ảnh 04x06 cm được chụp trên phông nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn; b) Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp; c) Giấy xác nhận quá trình thực hành; d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác; đ) Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật lý lịch tư pháp).

Việc xác nhận về thời gian thực hành được quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 41/2011/TT-BYT, trong đó: b) Đối với y sỹ bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2012 thì phải thực hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại điểm 2 Công văn số 6705/BYT-KCB ngày 4/10/2012 của Bộ Y tế về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: “Xác nhận quá trình thực hành trước ngày 01/01/2012 đối với người hành nghề làm việc trong tổ chức hoặc cơ quan không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại phòng khám chuyên khoa tư nhân quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau: Đối với tổ chức hoặc cơ quan không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhưng có phòng y tế hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (ví dụ: Phòng y tế Cục Quản trị A Văn phòng TW Đảng hoặc phòng y tế Trung tâm sức khỏe nghề nghiệp thuộc Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động hoặc phòng y tế Trung tâm y tế Bách Khoa...) việc xác nhận thời gian thực hành đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan đó kèm theo quyết định thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền”.

Như vậy,  căn cứ vào các quy định trên, nếu ông làm nhân viên y tế tại trường học (có quyết định thành lập bộ phận y tế cơ quan) và đáp ứng đủ quy định về thời gian làm việc thì có thể được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi làm việc.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Để được tư vấn và nhận được sự trợ giúp của Phòng Tư vấn pháp luật của Báo Giáo dục Việt Nam, bạn đọc có thể liên lạc qua:

Điện thoại: 043.5569666;  0913559944

Email: phapluat@giaoduc.net.vn; hoặc

Trực tiếp tại trụ sở Báo Giáo Dục Việt Nam (Tầng 6, Tòa nhà 25T1, Khu N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (từ 9h đến 11h).

Chuyên mục được thực hiện với sự hợp tác của Công ty Luật TNHH YouMe.

TS.LS Vũ Thái Hà