Quy mô hạm đội Hải quân Mỹ sẽ đạt 300 tàu chiến vào năm 2019

25/04/2013 06:24 Đông Bình
(GDVN) - Hải quân Mỹ không chỉ muốn có số lượng theo nhu cầu đáp ứng chiến lược toàn cầu của họ, mà còn muốn “bỏ cũ, đổi mới” tàu chiến hiện đại.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Mississippi lớp Virginia, Hải quân Mỹ

Từ nay đến giai đoạn năm 2019, số lượng tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ đạt 300 chiếc, nhưng trong vài năm sau con số này sẽ liên tục biến động, số lượng tàu chiến năm 2037 không ít hơn 306 chiếc.

Theo kế hoạch này, quy mô hạm đội Hải quân Mỹ năm 2014 sẽ đạt 282 chiếc, năm 2015 có 270 chiếc, năm 2019 có 300 chiếc, còn năm 2020 giảm xuống còn 295 chiếc, năm 2027 tăng lên 304 chiếc, năm 2031 giảm xuống còn 294 chiếc, năm 2039 tăng đến 308 chiếc.

Ngày 23/4/2013, Đô đốc John Kirby nói: “Chúng tôi tin tưởng, trong báo cáo trình Quốc hội đã bày tỏ rõ ràng chúng tôi muốn có một hạm đội hiện đại có số lượng ít nhất là 306 tàu chiến. Chúng tôi sẽ tiếp tục đào thải những tàu chiến cũ, đồng thời chế tạo các tàu chiến mới mạnh hơn”.

“Bộ trưởng Ray Mabuse và Tham mưu trưởng, Đô đốc Jonathan Greenert của Hải quân Mỹ đều hiểu rõ nhu cầu của chúng tôi trong tương lai.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Mabuse, chúng tôi đã ký hợp đồng 43 tàu chiến mới. Bước tiếp theo, chúng tôi cần cùng Quốc hội bàn thảo về con đường tương lai”.

Đông Bình