"Quyền làm chủ của dân thì phải công khai để dân giám sát"

22/10/2015 06:52 Ngọc Quang
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa nhấn mạnh quan điểm này khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, theo Điều 80 của Hiến pháp và Điều 32 của Luật tổ chức Quốc hội đã quy định người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội.

Trường hợp cần thiết, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản.

Căn cứ chương trình kỳ họp và ý kiến cử tri, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định thời gian, nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn.

Trong trường hợp chưa đồng ý với việc trả lời chất vấn, đại biểu có thể chất vấn lại vấn đề mình quan tâm tại phiên chất vấn.

“Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định rõ về quy trình chất vấn, trả lời chất vấn và khi trả lời chất vấn bằng văn bản, người bị chất vấn phải trực tiếp mà không ủy quyền cho người khác trả lời”, ông Lý cho hay.

Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội quy định giảm thời gian trả lời chất vấn bằng văn bản từ 30 ngày xuống 20 ngày và bổ sung quy định các trường hợp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, HĐND, Thường trực Hội đồng nhân dân cho trả lời chất vấn bằng văn bản để đảm bảo công khai, minh bạch.

Thảo luận về nội dung này, Đại biểu Huỳnh Nghĩa - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách TP.Đà Nẵng chỉ rõ, theo quy định luật hiện hành thì những đối tượng chịu sự chất vấn là chức danh cụ thể liên quan con người cụ thể.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua có nhiều đại biểu chất vấn Thủ tướng, Chủ tịch UBND các cấp, nhưng người được chất vấn lại giao cho cấp phó trả lời, vì pháp luật không bắt buộc đích danh trả lời hoặc không cấm uỷ quyền trả lời trực tiếp tại kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Ông Nghĩa nói thẳng: “Tôi đề nghị điều chỉnh theo hướng các chức danh chịu chất vấn không được uỷ quyền cho cấp dưới trả lời chất vấn. Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân chất vấn chức danh nào thì chức danh đó trực tiếp trả lời.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa. ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.

Vì đại biểu là người đại diện cho cử tri và cử tri luôn mong muốn vấn đề được đích danh trả lời nhằm khắc phục hạn chế, tìm ra giải pháp tối ưu để quản lý điều hành đất nước, ngành mình, địa phương mình phát triển tốt hơn”.

Cũng theo ông Nghĩa, các phiên chất vấn ở Quốc hội đều truyền hình, phát thanh trực tiếp, nhưng chất vấn tại Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thì có một số địa phương không truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Thủ tướng chỉ rõ 9 yếu kém trong phát triển kinh tế xã hội

Vì vậy, dự thảo luật cần bổ sung thêm quy định bắt buộc các phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh truyền hình trực tiếp; ở cấp huyện, xã truyền thanh trực tiếp nhằm tạo sự đồng bộ thống nhất trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, tạo điều kiện cho cử tri theo dõi, giám sát.

Ông Nghĩa nhấn mạnh: “Kỳ họp của cơ quan thể hiện ý chí và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân thì phải công khai để nhân dân giám sát”.

Cùng chung quan điểm này, Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền – Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh yêu cầu, trả lời chất vấn là trách nhiệm của cấp trưởng chứ không thể ủy quyền cho cấp phó.

Ông Thuyền nói: “Ông trưởng ở nhà mà ông phó trả lời là vô lý. Tôi từng dự phiên họp mà giám đốc sở đang ngồi dưới mà phó lên trả lời chất vấn. Luật này không quy định thì tất cả giao cấp phó hết. Do đó nên nghiên cứu quy định chỉ khi nào cấp trưởng vắng mặt mới được uỷ quyền cho cấp dưới”.

Ngọc Quang