Quyền lợi Bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS

06/08/2017 06:09 Diệu Linh
(GDVN) - Quỹ Bảo hiểm y tế có chi trả cho người có thẻ Bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS không?
Người nhiễm HIV/AIDS được hưởng hưởng quyền lợi theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế. ảnh:  soytecaobang.gov.vn

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS quy định:

1. Người tham gia Bảo hiểm y tế nhiễm HIV và người tham gia Bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được hưởng quyền lợi theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế.

2. Người tham gia Bảo hiểm y tế nhiễm HIV và người tham gia Bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả:

a) Thuốc (bao gồm cả thuốc ARV), hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế;

b) Xét nghiệm HIV đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và khi sinh con theo yêu cầu chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả;

c) Kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV;

d) Khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc ARV và các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS khác đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV;

đ) Xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh (trừ chi phí xét nghiệm HIV đối với người hiến bộ phận cơ thể người, người cho tinh trùng, noãn);

e) Xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro (trừ các trường hợp tai nạn rủi ro nghề nghiệp đã được Ngân sách Nhà nước chi trả);

g) Điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội.

Diệu Linh