Sẵn sàng cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

12/07/2012 15:23
Khóa học đầu tiên ở Hội đồng Anh VN với nội dung “Tiếng Anh cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc” đã kết thúc sáng 11-7 tại Hà Nội.

24 cán bộ Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã đạt chuẩn A2 theo khung tiêu chuẩn tiếng Anh châu Âu sau năm tháng tập trung học tập tại Hội đồng Anh VN.

Khóa học tiếng Anh dành cho các cán bộ sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đánh dấu thành quả đầu tiên từ việc ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa VN và Vương quốc Anh tháng 11-2011.

NGỌC HÀ/Tuổi trẻ