Sinh hoạt của câu lạc bộ mô hình Headwaters ở Mỹ

13/10/2011 12:38 Lê Mai (st)
(GDVN) - Những hình ảnh ghi lại cảnh sinh hoạt của các thành viên trong câu lạc bộ máy bay mô hình Headwaters ở Mỹ. Thú chơi này hấp dẫn đủ các thành phần, lứa tuổi và nó cũng đang rất thịnh hành trên toàn thế giới.
Lê Mai (st)