Sinh viên Hàn Quốc tổ chức tế Khổng Tử

30/09/2012 19:00 Hồng Thủy (Nguồn China News)
(GDVN) - Ngày 28/9 vừa qua, đại học Sung Kyun Kwan Hàn Quốc tổ chức cho sinh viên tế Khổng Tử và các bậc tiền hiền Nho giáo. Sung Kyun Kwan là một trong 10 trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc có bề dày lịch sử cả trăm năm. Hiện nay cả 3 quốc gia Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng với vùng lãnh thổ Đài Loan đều duy trì hoạt động tế Khổng Tử và các bậc tiền hiền Nho giáo hàng năm, tuy nhiên mỗi nước mỗi khác. Ở Trung Quốc và Đài Loan, nghi lễ tết Khổng Tử được thực hiện theo hình thức "quan dân kết hợp" hay còn gọi là nhà nước và nhân dân cùng làm trong khi ở Nhật Bản việc tế Khổng Tử hoàn toàn do người dân tự tổ chức. Tuy nhiên ở Hàn Quốc, việc tế Khổng Tử và các bậc tiền hiền Nho giáo được cho là trang nghiêm nhất và duy trì, gìn giữ được lề lối, phong cách cổ mang đậm bản sắc dân tộc Triều Tiên.
Tế Khổng Tử và các bậc tiền hiền Nho giáo là một trong những hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống dân tộc Triều Tiên cho sinh viên Hàn Quốc
Sinh viên Hàn Quốc tế Khổng Tử theo đúng lề lối cổ truyền
Hàn Quốc chịu ảnh hưởng khá sâu đậm của nền văn hóa Trung Hoa, trong đó có Nho giáo
Việc tế Khổng Tử và các bậc tiền hiền Nho giáo được duy trì hàng năm tại đại học Sung Kyun Kwan
Giữ gìn bản sắc
Hội nhập nhưng không đánh mất những giá trị truyền thống
Hồng Thủy (Nguồn China News)