Tết Nguyên đán ở Đà Nẵng thưởng cao nhất 300 triệu đồng/người

04/01/2015 06:37 THÙY LINH
(GDVN) - Mức thưởng Tết Nguyên đán ở Đà Nẵng cao nhất là 300 triệu đồng/người; thấp nhất 300.000 đồng/người.

Theo Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng cho biết hiện đã có gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo về tiền lương năm 2014, thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2015.

Mức thưởng Tết Nguyên đán ở Đà Nẵng cao nhất 300 triệu đồng/người. Ảnh Thùy Linh

Theo đó, một doanh nghiệp cổ phần có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 300 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất 300.000 đồng/người thuộc về một doanh nghiệp cổ phần, có vốn góp của nhà nước.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp FDI tiền thưởng Tết Nguyên đán cao cao nhất là 146 triệu đồng/người và thấp nhất 1 triệu đồng/người. Riêng với Tết dương lịch, các doanh nghiệp này tiền thưởng cao nhất là 25,8 triệu đồng/người và thấp nhất 100.000 đồng/người. 

Các doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 50 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người; thưởng Tết dương lịch cao nhất 90 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người...

THÙY LINH