Thành phố Hồ Chí Minh có ứng cử viên đại biểu quốc hội 91 tuổi

18/03/2016 09:16 Phương Linh
(GDVN) - TP.Hồ Chí Minh đã nhất trí thông qua danh sách sơ bộ 90 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

Uỷ Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lên danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội để chuẩn bị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Trong tổng số 42 ứng cử viên được các cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử, đáng lưu ý có: Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm, lãnh đạo nhiều cơ quan quản lý hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp khác của thành phố.

Trong danh sách 48 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.Hồ Chí Minh, đáng lưu ý có: ông Hoàng Hữu Phước – đại biểu Quốc hội đương nhiệm của khóa XIII, ông Đặng Thành Tâm – đại biểu Quốc hội đương nhiệm của khóa XIII, doanh nhân Lê Đình Hùng (Hùng Cửu Long)…

Bí thư Thanh ủy Đinh La Thăng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở TP.HCM (ảnh: P.L)

Ngoài ra, còn có một số người khác đang làm các nghề tự do, buôn bán cũng tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội.

Cá biệt, có một cụ ông năm nay đã 91 tuổi (sinh năm 1925) cũng làm thủ tục tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở TP.Hồ Chí Minh.

Trong danh sách 90 người ứng cử ở TP.Hồ Chí Minh, ứng cử viên trẻ có 22 người, ứng cử viên là nữ chiếm 30 người và ứng cử viên ngoài Đảng có 44 người, có 9 người tái ứng cử.

Danh sách những người được giới thiệu,  tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị TP.Hồ Chí Minh chỉ được gút lại sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Phương Linh