Thêm bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa

02/02/2013 08:57 H.Hương/tuoitre
Đó là 2 bản đồ do Trung Quốc và Mỹ thưc hiện năm 1920 và 1939.

Sáng 1-2, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiếp nhận bộ sưu tập bao gồm các bản đồ và một số tài liệu liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do nhà sưu tập tư nhân Trần Mạnh Tuấn (Hà Nội) hiến tặng.

Bộ sưu tập này gồm 23 bản đồ các loại và 10 tư liệu (tiếng Anh, tiếng Nhật), trong đó có cuốn sách do Viện Địa chất khoáng sản Trung Quốc liên kết với Viện Địa chất khoáng sản Mỹ xuất bản ghi rõ về địa chất Trung Hoa năm 1939 không có Hoàng Sa và Trường Sa; bản đồ Nam Trung Hoa năm 1920 không có Hoàng Sa và Trường Sa.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ tiếp tục xây dựng hồ sơ khoa học và tiến hành giám định giá trị tư liệu trước khi công bố rộng rãi với công chúng.

H.Hương/tuoitre