Thông điệp ngân sách của Tổng thống Nga

14/06/2013 10:09 Theo Tiếng nói nước Nga
Tổng thống Vladimir Putin đưa ra Thông điệp Ngân sách cho ba năm 2014 - 2016. Ông đề xuất duy trì những ưu tiên quan trọng trong chính sách tài khóa, đặc biệt là bằng mọi cách thực hiện các nghĩa vụ xã hội.

Tổng thống Vladimir Putin đưa ra Thông điệp Ngân sách cho ba năm 2014 - 2016. Ông đề xuất duy trì những ưu tiên quan trọng trong chính sách tài khóa, đặc biệt là bằng mọi cách thực hiện các nghĩa vụ xã hội. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga đã khẳng định đường lối gia tăng kinh phí dành cho giáo dục, khoa học, cơ sở hạ tầng, các dịch vụ xã hội và kích thích hoạt động kinh doanh, nhưng không thể chỉ tăng chi tiêu.

Tình hình thế giới đòi hỏi bắt buộc giới hạn các chi phí, với tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách Tổng thống kêu gọi nêu ra những mục tiêu ưu tiên. Ông chỉ thị cân nhắc các chương trình nhà nước và phân tích kỹ lưỡng làm sao để mục tiêu hợp lý với nguồn lực.

Ví dụ, công tác thực hiện chương trình vũ khí quy mô lớn có thể được điều chỉnh về thời hạn nhưng không thể trì hoãn hoạt động cải cách hệ thống lương hưu. Ông Putin cũng khẳng định rằng, công thức lương hưu cần được gắn kết chặt chẽ với thâm niêm lao động và tiền lương.

Tổng thống Nga nói: “Trong năm nay, chúng ta để người dân lựa chọn gửi 4% tiền góp bảo hiểm vào phần phân phối hoặc phần tích lũy của hệ thống lương hưu. Sẽ không công bằng nếu tước quyền lựa chọn của những người sau này sẽ là thành viên của hệ thống bảo hiểm hưu trí. Tôi nghĩ đây là việc cần làm.”

Những kỳ vọng lớn đang được đặt vào hệ thống lương hưu quốc gia. Cải cách phải đem lại kết quả là chấm dứt gánh nặng lương hưu đối với ngân sách và cùng lúc cung cấp đầu tư dài hạn cho nền kinh tế.

Ông Putin tiếp tục nói: “Chúng ta cần sử dụng những cơ chế bổ sung để kích thích tăng trưởng kinh tế, trong đó có thông qua mở rộng cơ sở hạ tầng. Cụ thể, đó là đầu tư nguồn lực của Quỹ Phúc lợi quốc gia và các tích lũy hưu trí vào dự án cơ sở hạ tầng. Đồng thời, có trách nhiệm đảm bảo toàn vẹn và khả năng hoàn trả của những nguồn tiền này.”

Đề cập chính sách thuế, Tổng thống đặc biệt nhấn mạnh việc không nên tăng phí bảo hiểm của các doanh nghiệp, bao gồm cả phần đóng góp vào sự hình thành lương hưu.

Đồng thời, Vladimir Putin khẳng định rằng các mặt hàng cao cấp sang trọng sẽ phải chịu mức thuế cao hơn, chính sách cũng tiếp tục hạn chế hoạt động chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Tổng thống chỉ thị trong tương lai gần sẽ cung cấp các ưu đãi thuế cho dự án đầu tư tại khu vực Viễn Đông.


Theo Tiếng nói nước Nga