Thủ tướng giải quyết các kiến nghị của tỉnh Long An

18/05/2018 06:45 Đỗ Thơm
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh ủy Long An.

Cụ thể, về việc tạm nhập tái xuất tại các cửa khẩu quốc tế với Campuchia giữa chuyến đi và về khác nhau đối với phương tiện vận chuyển khách du lịch, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải xem xét đề nghị của Tỉnh trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ song phương Việt Nam - Campuchia, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ N1 đoạn Đức Huệ, Long An đến Châu Đốc, An Giang, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp để thực hiện dự án.

Đối với việc đầu tư tuyến Quốc lộ 62, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp để thực hiện dự án.

Long An có kiến nghị liên quan đến các dự án giao thông qua địa bàn. (Ảnh minh họa: Vietnamplus)

Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải bố trí từ nguồn vốn bảo trì đường bộ để thực hiện sửa chữa, khắc phục các đoạn tuyến hư hỏng bảo đảm an toàn giao thông.

Về vốn đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 50, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2311/TTg-CN ngày 28/12/2016.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Long An thực hiện đầu tư tuyến đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1832/TTg-KTN ngày 18/10/2016.

Về đầu tư tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cho ý kiến về hỗ trợ vốn đầu tư dự án xây dựng hai hồ chứa nước ngọt tại các huyện Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 13038/VPCP-KTTH ngày 6/12/2017.

Đỗ Thơm