Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 7 địa phương

23/07/2016 09:13 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 7 tỉnh: Hải Dương, Quảng Trị, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011- 2016.

 Ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. ảnh: Chiến Thắng/Tuổi trẻ.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với:

Ông Nguyễn Anh Cương và ông Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011- 2016;

Ông Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011- 2016.

Với tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011- 2016.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. ảnh: conganquangtri.com

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với:

Ông Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Ông Nguyễn Quân Chính, ông Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Với tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với:

Ông Lê Quang Trung, ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Ông Trần Hoàng Tựu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011- 2016.

Với tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với:

Ông Lê Thành Trí, ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016;

Ông Ngô Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016.

Với tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với:

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016; 

Ông Dương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Với tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với:

Ông Nguyễn Thanh Bình, ông Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016;

Ông Lâm Quang Thi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Còn với tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông  Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với:

Ông Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011- 2016;

Ông Mai Anh Nhịn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016; bà Lê Thị Minh Phụng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang.

Ngọc Quang