Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Đồng Tháp, Quảng Nam, Lào Cai

22/07/2015 07:03 Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Lê Trí Thanh được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ông Thanh là Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, Thủ tướng đã ký Quyết định phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Trí Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn.

Ông Lê Trí Thanh (trái) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. ảnh: Báo Phụ nữ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, để nhận nhiệm vụ mới và ông Phan Hoàng Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vương Trinh Quốc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai và ông Thái Minh Đường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Toàn Thắng, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, để nhận nhiệm vụ mới và ông Cao Đắc Cử, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, để nghỉ hưu theo chế độ.

Ngọc Quang