Chủ tịch, Phó chủ tịch Hà Nội "tự phê bình" và "rút kinh nghiệm sâu sắc".

21/07/2015 12:03
Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch; ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố đều "tự phê bình" và "rút kinh nghiệm sâu sắc" sau vụ chặt cây xanh ồ ạt.

Sáng 21/7, UBND thành phố Hà Nội đã công bố kết luận về xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nhận trách nhiệm là người đứng đầu đã để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong việc cải tạo, thay thế cây xanh.

UBND thành phố xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo trực tiếp phụ trách việc cải tạo, thay thế cây xanh như sau:

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm cá nhân trước UBND thành phố về những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc cải tạo, thay thế cây xanh.

UBND thành phố Hà Nội thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

UBND thành phố thông báo nội dung kết luận thanh tra và nội dung kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND thành phố tới ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014 - 2015.

Chủ tịch, Phó chủ tịch Hà Nội "tự phê bình" và "rút kinh nghiệm sâu sắc". ảnh 1
Vụ chặt hạ thay thế cây xanh gây nhiều bức xúc cho người dân Thủ đô. ảnh: hà nội mới.

UBND thành phố yêu cầu giáng chức một số cán bộ Sở Xây dựng

Kết luận của UBND TP Hà Nội cũng chỉ rõ trách nhiệm tập thể của từng sở ngành trong việc cải tạo, thay thế cây xanh.

Với tập thể Sở Xây dựng, UBND Thành phố phê bình tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố trong xây dựng, phê duyệt Đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

Đối với cá nhân, Giám đốc Sở Xây dựng – ông Lê Văn Dục đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác tham mưu xây dựng đề án và trách nhiệm với tư cách là Giám đốc Sở Xây dựng để các phòng ban, đơn vị và cán bộ của Sở có những khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh.

UBND Thành phố đồng ý với nội dung kiểm điểm và yêu cầu ông Lê Văn Dục nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc quản lý.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Nhiều người nói thoải mái quá, nói bạt mạng'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Nhiều người nói thoải mái quá, nói bạt mạng"

Phó Giám đốc Sở Xây dựng – ông Hoàng Nam Sơn đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm về những thiếu sót, sai phạm trong lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách và tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách.

UBND Thành phố quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo, không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa.

Ở cấp dưới, các ông Trần Trọng Hiếu - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm; ông Trịnh Văn Lý - Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm; ông Trần Ngọc Hùng - Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đều đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Tuy nhiên, UBND thành phố yêu cầu xử lý bằng hình thức giáng chức với những trường hợp này.

Đối với Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - ông Bùi Ngọc Hòa, đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên.

Tuy nhiên, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Nguyễn Anh Tuấn đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP Hà Nội thống nhất giao Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - ông Đỗ Anh Tuấn đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận xin nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND TP Hà Nội. UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

Trường hơp duy nhất bị UBND thành phố yêu cầu buộc thôi việc là Lê Trung Ngọc – nhân viên hợp đồng lao động thuộc Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội phê bình lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh. Đối với ông Đỗ Ngọc Hoàng – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; Hai Phó Tổng giám đốc là Nguyễn Xuân Hưng và Cao Quang Đại bị kỷ luật khiển trách.

Các Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Đông cũng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý cá nhân và tổ chức theo thẩm quyền.

Ngọc Quang