"Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa cũng không thể to hơn pháp luật"

25/07/2016 09:03 XUÂN QUANG
(GDVN) - Thường vụ nào cũng phải tuân thủ pháp luật, không có ai dám “vượt” luật cả. Trường hợp bổ nhiệm thêm thì phải có quy định mới", ông Phúc nêu quan điểm.

Trước thông tin Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Hóa có tới 8 Phó Giám đốc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, việc bổ nhiệm nhiều cấp phó như vậy là sai quy định.

Đơn vị có thẩm quyền cần phải vào cuộc kiểm tra để chấn chỉnh tình trạng trên.

Theo ông Phúc, liên quan tới công tác cán bộ, phải có ý kiến của Bộ Nội vụ: “Đây là đơn vị liên quan trực tiếp liên quan tới công tác cán bộ, do đó, việc bổ nhiệm cấp Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cần xin ý kiến Bộ Nội vụ.

Nhưng tôi nghĩ chuyện này Bộ Nội vụ khó chấp nhận, bởi lẽ nếu Bộ chấp thuận công tác nhân sự như ở Thanh Hóa (một Sở có tới 8 Phó Giám đốc - PV) thì khác gì đơn vị quản lý lại tự mình vi phạm luật. Chuyện này rất khó xảy ra. Trong khi đó quy định về việc bổ nhiệm đã quá rõ.

Ông phúc nhấn mạnh, trong trường hợp đặc biệt, chỉ có thể "bổ sung" thêm 1 cấp phó, chứ không thể có chuyện bổ nhiệm tới 8 Phó Giám đốc như Thanh Hóa vừa làm.

"Theo quy định một 1 Sở không quá 3 Phó Giám đốc. Trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có thể xin thêm 1 phó. Tất nhiên việc này phải có giải trình, và được sự đồng ý của các bên liên quan trong công tác quản lý cán bộ".


Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, để xảy ra tình trạng bổ nhiệm nhiều cấp phó như ở Thanh Hóa một phần do cơ chế, việc thực hiện phân cấp trách nhiệm chưa mạch lạc.

“Ở nhiều nước phát triển, họ cũng chỉ một trưởng và một phó. Có những đất nước chỉ có 1 Thủ tướng mà không có Phó Thủ tướng, nhưng công việc họ vẫn làm tốt đấy thôi!

Đối với cơ chế ở nước ta, nhiều khi việc phân cấp thực

Bí thư Thanh Hóa muốn Trung ương sửa Luật để thêm nhiều Phó giám đốc cấp Sở

hiện chức năng, trách nhiệm chưa rõ ràng, mạch lạc nên xảy ra tình trạng bổ nhiệm vượt quy định", ông Phúc liên hệ.

Trước đó, trong cuộc trao đổi ngắn với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, nếu quy định “không quá 3 Phó Giám đốc” thì địa phương sẽ gặp khó khăn trong công tác quản lý, điều hành.

Về việc này, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, đây là lý do không phù hợp.

“Việc bổ nhiệm cán bộ không thể theo cử tri, hoặc tính theo số dân hay diện tích mà phải theo chức năng, thẩm quyền, đơn vị hành chính.

Nếu nói như Thanh Hóa thì thành phố Hồ Chí Minh - địa

"Căn cứ vào nhu cầu thực tế và khối lượng công việc lớn như, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề xuất với Ban thường vụ Tỉnh ủy xin bổ sung thêm chức vụ quản lý tại Sở.

Trên cơ sở sự chấp thuận của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới tiến hành thực hiện quy trình bổ nhiệm...”, ông Đầu Thanh Tùng - Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa nói về quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp.

phương có 8 triệu dân thì họ phải có số Phó Giám đốc cấp Sở tương đương với diện tích và dân số à?

Thường vụ nào cũng phải tuân thủ pháp luật, không có ai dám “vượt” luật cả.

Trường hợp bổ nhiệm như Thanh Hóa thì phải có quy định mới.

Đó là nguyên tắc về mặt tổ chức", ông Phúc khẳng định

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hải và bà Hoàng Thị Yến, giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Sở này đã có 8 Phó Giám đốc.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV, ngày 25 tháng 3 năm 2015 (có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2015), Điều 3 về cơ cấu tổ chức quy định rõ: “Số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 3 người”.

Điều này cho thấy, việc bổ nhiệm thêm 2 Phó Giám đốc Sở là trái với quy định của Thông tư liên tịch số 14…

XUÂN QUANG