Tiền Lao động tiên tiến của giáo viên Tương Dương có thể huyện chỉ hỗ trợ?

08/01/2020 06:30 Phan Tuyết
(GDVN) - Cơ quan có thẩm quyền cần phải làm rõ chuyện này để tránh gây nên thiệt thòi về quyền lợi cho các nhà giáo bao năm cống hiến hết mình cho giáo dục vùng khó.

Liên quan đến việc gần 10 năm hàng trăm giáo viên trung học phổ thông huyện Tương Dương không nhận được tiền thưởng cho danh hiệu Lao động tiên tiến, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin từ những người có trách nhiệm nơi đây:

Học sinh Trường Trung học phổ thông Tương Dương 1, tỉnh Nghệ An (Ảnh truyenthongcongnghe.com)

“Huyện sẽ cố gắng cấp bù…” nhưng: “Có nguồn thì cấp bù cho đủ 0.3 theo quy định. Nếu không được thì cấp theo kiểu hỗ trợ”.

Huyện có quyền hỗ trợ số tiền thưởng lẽ ra là của giáo viên?

Tiền thưởng khi giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến là số tiền được quy định rõ ràng tại Điểm D Khoản 1 Điều 69 Nghị định 91/2017/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/10/2017) hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng.

Nghị định nêu rõ: Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Khoản tiền thưởng sẽ được nhận kèm khi cấp trên ký công nhận cá nhân đó đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (thường thì mỗi năm nhận một lần).

Vì thế, chúng tôi phải khẳng định luôn rằng: Đây chính là quyền lợi mà người lao động được hưởng theo quy định, không phải là bổng lộc của địa phương ấy dành cho các nhà giáo để thích thì ban phát, không thích thì thôi.


Tiền Lao động tiên tiến của chúng tôi gần chục năm nay hiện giờ ở đâu?

Nơi nào không thực hiện đúng những điều trong Nghị định 91/2017/NĐ-CP chính là đang vi phạm Luật thi đua, khen thưởng.

Vì thế, huyện Tương Dương cần phải làm rõ vì sao hàng trăm giáo viên huyện gần 10 năm chưa nhận được số tiền lẽ ra họ phải được nhận hàng năm?

Trách nhiệm thuộc về ai để có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc. Riêng giáo viên phải được nhận đủ số tiền theo quy định.

Không thể và không được phép trả tiền cho giáo viên theo kiểu (như lời một lãnh đạo cho biết): “Có nguồn thì cấp bù cho đủ 0.3 theo quy định. Nếu không được thì cấp theo kiểu hỗ trợ”.

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tương Dương 1 sẽ không được nhận tiền thưởng Lao động tiên tiến từ năm 2011-2014 vì nhà trường làm mất hồ sơ?

Nói về chuyện tiền thưởng Lao động tiên tiến 10 năm giáo viên không nhận được, thầy Hiệu trưởng Hồ Văn Thanh cho biết:

“Tôi cũng đang cố gắng rà soát để trả quyền lợi cho anh em nhưng toàn bộ hồ sơ từ năm 2011-2014 nhà trường không có lưu nên giáo viên sẽ không được nhận vào khoảng thời gian này.

Chúng tôi chỉ còn biết làm từ 2014-2018, biết anh em chịu thiệt nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn”.

Khi nghe chúng tôi hỏi: “Nhà trường không lưu hồ sơ thì nhà trường phải chịu trách nhiệm mà cụ thể là hiệu trưởng nhà trường phải lo đền bù quyền lợi cho giáo viên. Tại sao trách nhiệm thuộc về nhà trường lại bắt giáo viên phải gánh chịu?”

Nghe thế, thầy Hồ Văn Thanh cho biết: “Tôi mới nhận chức hiệu trưởng nơi đây được 3 tháng nay. Hiệu trưởng cũ đã chuyển đi nơi khác”.

Hiệu trưởng chuyển trường, hồ sơ bị mất là xong ư?


Sở Giáo dục tỉnh Nghệ An đang ráo riết đòi quyền lợi cho giáo viên

Không ít thầy cô cho rằng, nói là hồ sơ chứ thực ra chỉ có tờ danh sách (được đóng dấu, ký tên) mà nhà trường đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho giáo viên trong năm học ấy.

Ở trường sẽ có biên bản buổi họp liên tịch, họp hội đồng nhưng chắc chắn vẫn còn lưu việc bình bầu, xét duyệt danh hiệu Lao động tiên tiến cho giáo viên.

Thế nhưng không hiểu sao hồ sơ lưu tại trường lại không còn? Thật sự bị mất hay mất “theo quy trình?”

Nay, nhà trường lấy lý do mất hồ sơ lẽ nào để không phải chi trả số tiền thưởng Lao động tiên tiến từ năm 2011-2014 cho giáo viên?

Nếu điều này được chấp nhận sẽ tạo ra một tiền lệ xấu, muốn biển thủ số tiền nào đó chỉ cần hô hồ sơ đã mất là được sao?

Không thể lấy lý do hiệu trưởng chuyển đi nơi khác để chối bỏ trách nhiệm. Cũng như không thể lấy việc mất hồ sơ để không phải trả lại tiền cho người lao động.

Cơ quan có thẩm quyền cần phải làm rõ chuyện này để tránh gây nên thiệt thòi về quyền lợi cho các nhà giáo bao năm cống hiến hết mình cho giáo dục vùng khó.

Phan Tuyết