Tên trộm và thầy giáo nghèo

Tên trộm và thầy giáo nghèo
(GDVN) - “Đúng 5 giờ, thầy tới địa điểm này…đi một mình và đừng báo công an sẽ nhận lại được”.

Có thấu chi chưa, sao lâu thế?

Có thấu chi chưa, sao lâu thế?
(GDVN) - Đã có người thắc mắc: “Thấu chi là tiền nợ, xài tiền thấu chi chẳng khác gì tiền đi vay nhưng sao lại vui mừng đến thế?”