Toàn cảnh Báo chí Việt Nam năm 2016 và hướng đi 2017

19/01/2017 08:43 Vương Thủy
(GDVN) - Ngày 18/1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc...

Ngày 18/1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Nhìn lại toàn cảnh báo chí năm 2016

Hội nghị đánh giá, công tác báo chí năm 2016, về cơ bản các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế-xã hội ở trong nước và quốc tế; là diễn đàn tin cậy của nhân dân. 

Trong đó, báo chí đã tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; tích cực tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Thực hiện tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; thông tin về các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, thông tin toàn diện về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; thông tin, phản ánh toàn diện, kịp thời về các sự kiện quan trọng, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…

Trong năm qua, báo chí đã tiếp tục chủ động tuyên truyền phản ánh đậm nét các giải pháp chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ, một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. 

Ngoài ra, nhiều cơ quan báo chí cũng tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân.

Nhiều cơ quan báo chí đã tổ chức và thông tin về các sự kiện văn hóa, thể thao gắn với phong trào thanh niên tình nguyện, vì biển đảo quê hương, chia sẻ khó khăn với đồng bào nơi bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất…

Nhiều cơ quan báo chí tiếp tục phát huy được tính năng động, tích cực trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, trong năm 2016 vừa qua, hoạt động thông tin báo chí vẫn còn những thiếu sót, như: tình trạng thông tin phiến diện, không cân bằng chưa được khắc phục triệt để; đăng tải nhiều tin tiêu cực, mang tính giật gân câu khách, trái thuần phong mỹ tục… 

Một số báo đưa thông tin sai sự thật, thậm chí gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các hành vi vi phạm của báo chí, điển hình như vụ thông tin về nước mắm nhiễm thạch tín…

Báo chí đấu tranh chống suy thoái trên tinh thần "phò chính trừ tà"

Một số cơ quan báo chí có hiện tượng coi nhẹ quy trình biên tập, duyệt bài, chưa coi trọng đúng mức trách nhiệm xã hội của báo chí…

Phương hướng nhiệm vụ trong hoạt động báo chí năm 2017

Về một số nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác báo chí năm 2017, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, báo chí phải tiếp tục tuyên truyền sâu sắc để cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.
 
Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh chống những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần tiếp tục thực hiện kịp thời trong chỉ đạo và định hướng thông tin.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội; chính sách, pháp luật, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển đảo, về quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức quản lý báo chí, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và nhà báo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ những thách thức của báo chí Việt Nam. (Ảnh: Báo chính phủ)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định việc báo chí thông tin, tuyên truyền kịp thời và thực hiện phản biện mang tính xây dựng đã góp phần tích cực giúp Chính phủ trong xây dựng và thực hiện chính sách. 

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ với báo chí về những thách thức lớn mà báo chí đang đối mặt. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các hình thức thông tin, nhất là mạng xã hội với yêu cầu thông tin cực kỳ nhanh nhạy, không chỉ tính bằng ngày, giờ mà từng phút, buộc các cơ quan báo chí phải bước vào cuộc cạnh tranh về thông tin ở tầm rộng hơn.

Phó Thủ tướng chia sẻ với nhiều cơ quan báo chí phải lo về kinh tế để tờ báo tiếp tục phát triển, để đời sống phóng viên, cán bộ, viên chức, người lao động được nâng lên. 

Phó Thủ tướng mong rằng báo chí Việt Nam luôn giữ vững lòng tin của cộng đồng, của xã hội, của nhân dân, khi đó những luồng thông tin sai lệch, không có thiện chí dần giảm đi và không có tác hại.

Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT và tất cả các bộ, ngành phải tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí và thực tế công việc này đã tốt hơn nhiều nhưng mới chỉ đối với các chủ trương, chính sách đã ban hành tương đối đầy đủ. Cần phải làm tốt hơn việc thông tin trong quá trình chuẩn bị ban hành chính sách để báo chí cùng đồng hành, hợp tác”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh năm 2016 công tác báo chí có những điều kiện thuận lợi rất cơ bản, đó là tiếp tục được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm chăm lo toàn diện; những thành tựu to lớn của đất nước đạt được sau 30 năm đổi mới; là năm diễn ra những sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng của đất nước...

Năm 2016 cũng là năm có nhiều sự cố và tác động lớn đến báo chí.

Trong bối cảnh như vậy, với sự nỗ lực của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo, công tác báo chí đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Báo chí đã thông tin kịp thời các sự kiện nóng, vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống xã hội.

Nêu ra những kết quả mà báo chí đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong năm 2016, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng phân tích những khó khăn, thách thức đối với báo chí trong năm 2017, nêu rõ trong năm 2017, báo chí đứng trước những thách thức không nhỏ. 

Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với công nghệ số hóa phát triển sẽ có tác động trực tiếp tới công nghệ làm báo, công nghệ truyền tin, công nghệ tiếp cận thông tin..., tác động rất lớn tới tác nghiệp của nhà báo. 
Đồng thời, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh và phức tạp.

Trong tình hình đó, nếu không cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương thức làm báo, quản lý báo chí, kinh tế báo chí, trau dồi bản lĩnh chính trị thì sẽ bị tụt hậu, không đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cơ quan báo chí có tác phẩm, chuyên đề, chuyên mục báo chí tiêu biểu xuất sắc năm 2016.

Vương Thủy