Toàn văn kết luận thanh tra thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG

14/03/2018 19:30 XUÂN QUANG
(GDVN) -Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 356/TB-TTCP về việc Kết luận thanh tra toàn diện Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của AVG.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin đăng nguyên văn các trang văn bản thuộc Kết luận số 356/TB-TTCP về việc Kết luận thanh tra toàn diện Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của AVG.

Thông tin này được Trang thông tin của Thanh tra Chính phủ công khai ít phút trước. 

XUÂN QUANG