Toàn văn tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

07/04/2016 09:49 Ngọc Quang
(GDVN) - Khẳng định trung thành với Tổ quốc, ở bài phát biểu sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí.

Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu kín, Tổng thư ký Quốc hội - ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc Nghị quyết của Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân phúc làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ: "Thưa Quốc hội, tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ:

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Sau khi nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch Quốc hội - bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu trước Quốc hội, thể hiện quyết tâm ở cương vị mới:

"Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn QH đã bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ. Đây là vinh dự to lớn và là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành Quốc hội, tôi sẽ cùng đồng chí thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, hợp tác ủng hộ của Quốc hội, của Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các Chính phủ tiền nhiệm.

Nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào, cử tri cả nước; ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém.

Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước và trong toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia; không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại cuộc sống ấm lo, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân".

Ngọc Quang