“Tôi yêu cầu không chúc Tết Thủ tướng”

30/11/2016 08:18 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ chỉ đạo này và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cũng phải thực hiện nghiêm, đặc biệt là không được biếu quà, phong bì.

Trong cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Ngay trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, tôi đề nghị tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì.

Tôi yêu cầu không chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành. Yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Ở các địa phương cũng vậy. Cần thực hiện nghiêm việc này. Chính phủ cần làm gương, từng đồng chí  thành viên Chính phủ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng”.

Đây được coi là một hành động quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ, tạo sự gương mẫu đối với các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không chúc Tết, biếu xén quà cáp, phong bì. ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục tập trung quán triệt tinh thần của Chính phủ về quyết tâm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, trong sạch, hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương.

Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật kỷ cương.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch; chống mọi hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội; quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách nhà nước, mua sắm và sử dụng tài sản công, xe ô tô công, tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước…

Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Nội vụ khẩn trương tiến hành thanh tra công vụ, không để xảy ra tình trạng “một sở 46 người thì 44 lãnh đạo”.

Đồng thời, Bộ Nội vụ làm việc ngay với Ban Tổ chức Trung ương rà soát lại các quy định về bổ nhiệm cán bộ xem có điểm gì cần khắc phục để tránh tình trạng xảy ra như vừa qua, quá số lượng, người nhà… mà vẫn đúng quy trình.

Kiên quyết xử lý tham nhũng

Nhấn mạnh tình hình tham nhũng lãng phí vẫn còn phổ biến, nghiêm trọng, Thủ tướng yêu cầu “phải kiên quyết xử lý, không loại trừ bất cứ tổ chức, cá nhân nào, không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng”. Tập trung vào hoàn thiện thể chế không để kẽ hở cho tham nhũng.

Về tình hình kinh tế đến hết tháng 11/2016 dù đạt nhiều kết quả tốt, tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội hiện cũng đang nổi lên một số vấn đề đáng lưu ý, hiện cũng đang được người dân, dư luận rất quan tâm: Các cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc; Tỷ giá USD biến động; CPI tháng 11 tăng 0,48%, 11 tháng đã tăng 4,5%, sát ngưỡng cho phép là 5%...

Ông Dương Trung Quốc nói trách nhiệm của Quốc hội với tài sản công, tham nhũng

Trước tình hình này, Thủ tướng yêu cầu từng thành viên Chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải quyết tâm hành động, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

Trong thời gian còn lại của năm, phải nỗ lực để đạt được tăng trưởng quý IV ít nhất 7,1-7,3% để cả năm đạt khoảng 6,3-6,5%.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục các triển khai mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tháng 12.

Đẩy mạnh xuất khẩu đối với từng lĩnh vực, mặt hàng phấn đấu đạt mức tăng xuất khẩu ít nhất 8%. Có biện pháp cụ thể tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, bảo đảm tín dụng tăng 17-18%.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là chủ động ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm 2017, phải thực sự bắt tay vào việc, không để tình trạng “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Triển khai quyết liệt kế hoạch 2017 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Rút kinh nghiệm các năm trước, chúng ta phải làm quyết liệt, hiệu quả ngay từ đầu năm. Như việc giao vốn đầu tư, kiên quyết không để tình trạng kéo dài việc giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân như năm 2016.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch ngay từ đầu năm 2017.

Đối với vấn đề xây dựng thể chế, Thủ tướng nhấn mạnh, để xây dựng Chính phủ, hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp thì điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất là phải tập trung cải cách, hoàn thiện thể chế.

Đây cũng là một đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020.

Thủ tướng yêu cầu: "Các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương phải tập trung làm tốt nhiệm vụ này; trong đó phải tạo được thể chế tốt, thuận lợi với cơ chế chính sách đột phá để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt, đưa chính sách vào cuộc sống. 

Văn phòng Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, rà soát kỹ, xây dựng các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện trong đó nêu rõ cơ quan chủ trì, thời gian thực hiện, hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể".

Ngọc Quang