TQ quyết đẩy mạnh "pháp trị hải quân" để giành thắng trước nước ngoài

13/11/2014 09:20 Đông Bình
(GDVN) - Trung Quốc thấy Công ước Liên hợp quốc về Luật biển không có lợi lộc gì cho bành trướng "đường lưỡi bò"..., nên quyết tâm xây dựng lại luật quốc tế để mưu lợi.
Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 cùng với một lực lượng quân sự, bán quân sự quy mô lớn vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (ảnh tư liệu)

Tờ "Quang Minh" Trung Quốc ngày 12 tháng 11 đăng bài viết của Phó Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc Tống Học cho biết, Hội nghị Trung ương 4 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa vào "Quyết định" (về pháp trị) nội dung thúc đẩy dùng pháp luật để "trị quân" nghiêm túc, điều này có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với thúc đẩy xây dựng pháp trị trong hải quân nước này.

Trước hết, theo bài viết, điều này có lợi cho nâng cao năng lực vận dụng tư duy pháp trị, triển khai "đấu tranh quân sự trên biển bằng thủ đoạn pháp lý" cho Hải quân Trung Quốc.

Hiện  nay, vấn đề "tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải" giữa Trung Quốc với các nước láng  giềng có xu hướng phức tạp, "đấu tranh quân sự trên biển" có liên quan chặt chẽ hơn với "đấu tranh" trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, pháp lý và dư luận; tính chính trị, tính nhạy cảm của hoạt động quân sự trên biển ngày càng tăng, đòi hỏi Trung Quốc phải nắm bắt chính xác đặc điểm, yêu cầu của "đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển".

Trung Quốc vươn ra biển, "bảo vệ chủ quyền biển" thì phải không ngừng tăng cường tư duy pháp trị và ý thức pháp trị trong xử lý "tranh chấp quyền lợi biển"; trong "đấu tranh quân sự trên biển" càng phải tự giác, chủ động vận dụng các biện pháp pháp lý, giỏi sử dụng biện pháp pháp lý để tính toán hành động, tạo thế, cung cấp "căn cứ pháp lý" cho cái mà TQ gọi là "đấu tranh quân sự trên biển".

Trung Quốc khủng bố Việt Nam ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam (ảnh tư liệu)

Thứ hai, bài viết cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh dùng pháp luật trị quân còn có lợi cho nâng cao tính chủ động cho Trung Quốc trong việc "tham gia xây dựng luật và các quy tắc quốc tế về biển", tăng cường tiếng nói của mình.

Từ khi Công ước Liên hợp quốc về Luật biển có hiệu lực vào năm 1994 đến nay, các nước ven biển trên thế giới đều căn cứ vào tình hình cụ thể của nước mình, xây dựng hoặc điều chỉnh lại chiến lược, chính sách và pháp luật biển nước mình. Sau khi Trung Quốc phê chuẩn "Công ước", đã tiến hành một loạt hoạt động lập pháp về biển, đã đưa ra tư tưởng giải quyết "tranh chấp biển" với các nước xung quanh.

Nhưng, theo bài viết, do Công ước là sản phẩm "điều hòa, thỏa hiệp" giữa các nước trên thế giới, rất nhiều mâu thuẫn và bất đồng vẫn tồn tại thậm chí ngày càng gay gắt sau khi Công ước có hiệu lực.

Đối với vấn đề này, Trung Quốc cần đẩy nhanh xây dựng pháp trị hải quân liên quan tới nước ngoài, tích cực tham gia "điều hòa và xây dựng các quy tắc biển quốc tế", tranh giành nhiều quyền phát ngôn hôn trong lĩnh vực quy tắc và chế độ biển quốc tế.

Trung Quốc chủ động điều tàu bán vũ trang đâm chìm tàu cá Việt Nam, thậm chí ngăn cản Việt Nam cứu ngư dân của tàu cá này - đây là một hành động khủng bố nhà nước, rất vô nhân đạo, không thể chấp nhận được (ảnh tư liệu).

Thứ ba, theo bài viết, Đảng Cộng sản TQ chủ trương trị quân bằng pháp luật có lợi cho năng cao khả năng đóng góp của thực tiễn pháp trị Trung Quốc đối với việc hình thành và phát triển của luật pháp quốc tế, tiếp tục mở rộng, phổ biến tư tưởng “biển hài hòa”.

Về sức mạnh quốc gia tổng hợp và chiến lược phát triển quốc gia của Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc có một lực lượng tấn công biển xa quy mô lớn, cũng không thể toàn bộ sử dụng thủ đoạn vũ lực để giải quyết tất cả tranh chấp quyền lợi biển và lợi ích ở nước ngoài.

Theo bài viết, cần tăng cường xây dựng pháp trị hải quân liên quan đến nước ngoài, tiếp tục quảng bá tư tưởng gọi là "biển hài hòa", "bảo vệ có hiệu quả quyền lợi biển và lợi ích ở nước ngoài", mở rộng và bảo đảm "quyền lợi hợp pháp ở Nam Cực, Bắc Cực, biển quốc tế, đáy biển quốc tế", bảo đảm an toàn, thông suốt cho các tuyến đường hàng hải chiến lược.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết trên báo Trung Quốc, thấy rõ, Trung Quốc đang coi “Công ước” chẳng có giá trị gì, và thấy rõ ý đồ muốn xây dựng lại luật biển quốc tế của họ. Ngoài ra, tư tưởng “không thể sử dụng toàn bộ thủ đoạn vũ lực để giải quyết tranh chấp quyền lợi biển…” được bài viết nói đến cũng bộc lộ ý đồ dùng vũ lực nhất định của Trung Quốc để thực hiện tham vọng bành trướng lãnh thổ của họ (như “đường lưỡi bò”)…

Trung Quốc đang biến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam trở thành các căn cứ quân sự để thực hiện cái gọi là "đấu tranh quân sự trên biển" trong tương lai, phục vụ mưu đồ bành trướng "đường lưỡi bò"?!
Đông Bình