Triển khai kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp

31/08/2018 06:00 Trúc Diệp
(GDVN) - Từ năm 2010, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã xây dựng phần mềm bảo hiểm thất nghiệp và triển khai thực hiện tại các địa phương.
Kết nối phần mềm bảo hiểm giữa các địa phương sẽ thuận lợi cho công tác quản lý và thuận lợi cho cả người lao động. ảnh minh họa: NH.

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã có công văn gửi Sở Lao động, Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở thống nhất sử dụng phần mềm giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp do Cục Việc làm đã cung cấp và chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu để sẵn sàng cho việc kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và hạn chế tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Về tình hình chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu để sẵn sàng cho việc kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội, ngành Lao động, Thương binh và xã hội đã triển khai một số nội dung như: Từ năm 2010, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã xây dựng phần mềm bảo hiểm thất nghiệp và triển khai thực hiện tại các địa phương.

Sau hai lần nâng cấp (năm 2013, năm 2017), hiện nay về cơ bản, phần mềm đã được thực hiện thống nhất trên toàn quốc và đang tập trung cơ sở dữ liệu về giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp để chuẩn bị cho việc liên thông dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Ngày 9/11/2015, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã ban hành Công văn 781/CVL-Bảo hiểm tai nạn về việc tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện chính sách BH thất nghiệp, trong đó nêu rõ: Sở Lao động, Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm dịch vụ việc làm phải tăng cường phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc chia sẻ cơ sở dữ liệu thu, chi và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, ngày 6/6/2018, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định 687/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ LĐ-TB&XH thực hiện Nghị quyết, trong đó có hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu ứng dụng CNTT trong việc thực hiện thủ tục hành chính về BH thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, để tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng CNTT trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về BH thất nghiệp./.

Trúc Diệp