Trung Quốc bán trực thăng vũ trang cho Campuchia

27/08/2011 07:41 Bình Nguyên
(GDVN) - Trung Quốc sẽ cho vay tiền và bán trực thăng vũ trang Z-9 cho quân đội Campuchia.
Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc
Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc
Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc
Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc
Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc
Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc
Bình Nguyên