Trung Quốc bán trực thăng vũ trang cho Campuchia

Bình Nguyên
(GDVN) - Trung Quốc sẽ cho vay tiền và bán trực thăng vũ trang Z-9 cho quân đội Campuchia.

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Campuchia vay tiền, mua trực thăng của Trung Quốc

Bình Nguyên
Đang tải tin...