Tàu Hải cảnh-3308  này quét sơn số hiệu 3308

Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc ngày 19 tháng 9 có bài viết cho hay, tại một nhà máy đóng tàu ở phía nam Trung Quốc, dân mạng đã chụp được một chiếc tàu chấp pháp trên biển kiểu mới sắp hạ thủy.

Tàu này quét sơn số hiệu 3308, căn cứ vào quy tắc đánh số, điều này có nghĩa là chiếc tàu hải cảnh này là chiếc thứ 8 của tàu hải cảnh lớp 3.000 tấn, được nghiên cứu chế tạo mới nhất của Trung Quốc, trong tương lai sẽ dùng cho Biển Đông.

Tàu hải cảnh Trung Quốc áp dụng đánh 4 số hoặc 5 số, vị trí thứ nhất hoặc vị trí thứ hai cho biết vùng biển liên quan - trong đó 1 là Bắc Hải, 2 là Đông Hải (biển Hoa Đông), 3 là Biển Đông, hoặc đánh số chi đội hải cảnh, vị trí thứ hai hoặc thứ ba cho biết cấp độ lượng giãn nước, vị trí thứ ba, bốn hoặc vị trí thứ năm là số hiệu của tàu hoặc số hiệu trước đây.

Từ những hoạt động đóng, hạ thủy, biên chế tàu liên tiếp này của TQ có thể thấy rằng Bắc Kinh đang từng bước hiện thực hóa mưu đồ thôn tin toàn bộ Biển Đông và các vùng biển khác mà nước này đã tuyên bố.

Đông Bình