Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sai phạm

20/07/2018 07:35 Phương Linh
(GDVN) - Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trường có nhiều sai phạm cần phải được xem xét.

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Nguyễn Huy Bằng hôm 22/6/2018 đã ký kết luận số 12/KL-TTr về kết quả thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, qua tiến hành kiểm tra hồ sơ đội ngũ cán bộ quản lý, thanh tra phát hiện có 3 cán bộ quản lý, là 3 Trưởng bộ môn chưa đạt đến trình độ Tiến sĩ như quy định của Luật Giáo dục đại học.

Trường có 11/44 giảng viên cơ hữu có bằng Tiến sĩ do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, nhưng cho đến nay vẫn chưa được công nhận ở Việt Nam, 39 hồ sơ trong số này chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên dạy đại học.

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Hai cơ sở đào tạo của trường, với tổng diện tích đất thuộc sở hữu là 6,03ha đều chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường có dự án xây dựng cơ sở tại huyện Nhà Bé, Thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích 8ha, nhưng tới nay cũng chưa thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng.

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo chỉ mới đạt 1,7m2, chưa đảm bảo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 5, thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Trường có 15/61 tiêu chí về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chưa đạt (tại thời điểm tháng 11/2017).

Trường tố chức tuyển sinh, đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học, hình thức vừa học vừa làm ngành Quản lý đất đai năm 2017 (đặt tại Bình Thuận), khi chưa được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường chưa thực hiện việc công bố công khai thông tin văn bằng các khóa đào tạo các trình độ trên trang thông tin điện tử của trường, chưa cập nhật đầy đủ các nội dung công khai theo quy định tại thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 17/5/2018, đoàn thanh tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng đoàn thanh tra đã ra quyết định số 46, ký ngày 4/6/2018 về hành vi tổ chức tuyển sinh và đào tạo không đúng quy định, chưa thực hiện việc công khai thông tin văn bằng trên trang thông tin điện tử của trường.

Sau khi có quyết định xử phạt, nhà trường đã cập nhật và công khai thông tin này.

Với nhiều thiếu sót, xảy ra sai phạm như vậy, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Phương Linh