Từ 1/1/2018 áp dụng những quy định mới đóng bảo hiểm xã hội

31/10/2017 20:31 Vũ Phương
(GDVN) - Quy định mới bổ sung lao động đủ từ 1 đến 3 tháng được tham gia bảo hiểm xã hội và người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Chiều ngày 31/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tháng 10/2017.

Thay mặt Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Trưởng ban Thu (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) thông tin những quy định mới được áp dụng về việc đóng Bảo hiểm xã hội từ 1/1/2018.

Cụ thể, quy định mới sẽ bổ sung một số đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2018 gồm người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Ngoài ra, quy định mới cũng bổ sung, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết, từ 1/1/2018 người lao động đủ từ 1 đến 3 tháng sẽ được đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh: Vũ Phương. 

Cũng kể từ ngày 1/1/2018, Bảo hiểm xã hội còn đề cập đến những quy định về việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm (hệ số) và các khoản phụ cấp chức vụ (hệ số), phụ cấp thâm niên vượt khung (%), phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) (%)  trên cơ sở mức mức lương cơ sở do Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Đối tượng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Mức lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng.

Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương như:

Phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Việc đóng bảo hiểm xã hội trên tiền lương thực tế là để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu... mức hưởng sẽ cao hơn.

Tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng...

Đặc biệt, quy định mới ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đưa Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống

Theo đó, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng Bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Cụ thể, bằng 30% đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Các phương thức hỗ trợ như người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng Bảo hiểm xã hội phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu.

Bên cạnh đó, định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (mẫu D06-TS), gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ Bảo hiểm xã hội.

Vũ Phương