Tư liệu: Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya

08/06/2012 14:18 Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp/ECPA
(GDVN) - Những hình ảnh tư liệu do Bộ Quốc phòng Pháp cung cấp, ghi lại hoạt động của các chiến đấu cơ của không quân nước này từng tham gia Chiến dịch Harmattan, trực tiếp oanh kích, bắn phá các mục tiêu của quân đội do Đại tá Gaddafi nắm quyền điều hành vào năm 2011.
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Những chiến đấu cơ của Pháp trực tiếp tham gia tấn công quân sự ở Libya
Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp/ECPA