UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý ô nhiễm theo phản ánh của Báo GDVN

05/12/2013 09:54 CÁT DỰ
(GDVN) - Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo về việc khẩn trương xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường tại xã Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) theo phản ánh của Báo Giáo dục Việt Nam.

Ngày 24/11, báo Giáo dục Việt Nam có bài viết “Kinh hoàng cảnh tượng rác thải tại xã biển Ngư Lộc”. Bài viết phản ánh về mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã diễn ra nhiều năm nay tại xã biển này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chính quyền địa phương vẫn “lực bất tòng tâm” trong việc đưa ra phương án xử lý môi trường.

Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc khẩn trương xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường tại xã Ngư Lộc.

Theo đó, ngày 4/12/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra công văn số 9837/UBND-VX về việc khẩn trương xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường tại xã Ngư Lộc theo nội dung phản ánh của báo chí.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau; Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 3504/UBND-NN ngày 22/5/2013 về việc giao thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các xã ven biển huyện Hậu Lộc;

Trước mắt cần huy động nguồn lực thu gom, vận chuyển hết lượng rác thải sinh hoạt hiện đang còn tồn đọng ở đê biển xã Ngư Lộc  đưa về xử lý môi trường tại bãi chứa rác tạm của huyện; Chỉ đạo UBND xã Ngư Lộc và các xã ven biển trong huyện khẩn trương xây dựng, triển khai các biện pháp tích cực thu gom rác thải, không để tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra.

Công văn chỉ đạo yêu cầu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả chỉ đạo, giải quyết  trước ngày 29/12/2013.

Giao sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh./.

CÁT DỰ