Tàu đổ bộ đệm khí LCAC của Hải quân Mỹ được sử dụng để vận chuyển các hệ thống vũ khí, phương tiện chiến đấu, lực lượng lính thủy đánh bộ khi tác chiến từ biển lên đất liền.

Nhân viên điều khiển tàu đổ bộ LCAC của Hải quân Mỹ được gọi là "phi công" bởi tàu này loạt động theo nguyên lý đệm khí, bay lướt trên mặt biển.

LCAC thường được biên chế cho các tàu đổ bộ cỡ lớn hoặc hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ.

Nhập mô tả cho video
Lê Dũng Cường