VIDEO: Xẻng quân dụng siêu sắc của đặc nhiệm Mỹ

28/12/2011 10:47 Lê Mai (theo Youtube)
(GDVN) - Xẻng siêu cứng, siêu sắc được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ. Chúng có thể được sử dụng để đào, xúc, chặt và thực hiện các công năng đặc biệt khi cần.
Lê Mai (theo Youtube)