Xem hoạt động của lực lượng đường ray quân sự đặc biệt của Nga

06/12/2011 15:58 Lê Dũng (tổng hợp)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại hoạt động tác chiến ngoài thực địa của lực lượng đường ray đặc biệt của công binh Nga. Đây chính là những phương tiện chuyên dụng dùng để vận chuyển vũ khí – khí tài và đạn dược cho quân đội băng qua các địa hình hiểm trở, khó cơ động, đặc biệt, các loại cầu phao ray di động có trong trang bị của quân đội Nga có khả năng dọn đường cho các đoàn xe vận tải siêu trọng.
Lê Dũng (tổng hợp)