Xem quân cảnh Mỹ luyện bắn súng ngắn M-9

27/08/2012 17:41 Lê Mai (theo AP)
(GDVN) - Ngày 17/8/2012 các binh sỹ thuộc lực lượng phản ứng nhanh quân cảnh Mỹ đã có buổi luyện tập bắn đạn thật tại trường bắn Charleston Police Range. Các binh sỹ này đã sử dụng súng ngắn M-9 cỡ đạn 9mm. M-9 là vũ khí cá nhân thường được quân đội Mỹ trang bị cho các sỹ quan và binh sỹ thuộc lực lượng Lính Thuỷ đánh bộ khi đi làm nhiệm vụ.
Súng ngắn M-9, vũ khí phổ dụng của Lực lượng lính thuỷ đánh bộ
Thực hành bắn súng ngắn M-9 của các binh sỹ quân cảnh Mỹ
Bộ trang bị, bao xe, găng tay... của quân cảnh Mỹ
Hộp tiếp đạn của súng ngắn M-9
Hộp tiếp đạn của súng ngắn M-9
Thực hành bắn súng trường
Lê Mai (theo AP)