Xét trách nhiệm tập thể, cá nhân trường Hàm Rồng vì lạm thu

01/12/2017 06:52 TRỰC NGÔN
(GDVN) - Việc huy động xã hội hóa, khoản đóng góp tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà trường chưa báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thanh Hóa.

Liên quan đến việc Trường tiểu học Hàm Rồng chi chít khoản thu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có Kết luận số 378/KL-TTr về việc triển khai, thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018.

Theo đó, qua thanh tra, Trường Tiểu học Hàm Rồng đã tổ chức triển khai thu tiền phục vụ bán trú 170.000 đồng/tháng; tiền bảo trì máy tính đối với khối 1 là 200.000 đồng/học sinh/năm; các khối còn lại: 100.000 đồng/học sinh/năm;

Tiền vệ sinh: 150.000 đồng/học sinh/năm; Tiền trông trẻ ngoài giờ: 100.000 đồng/học sinh/tháng là cao hơn so với quy định tại Hướng dẫn số 3182/UD-UBND ngày 22/08/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa (tiền phục vụ bán trú cao hơn 20.000 đồng/học sinh/tháng; tiền bảo trì máy tính đối với khối 1 cao hơn 137.000 đồng/học sinh/năm, đối với các khối còn lại cao hơn 37.000 đồng/học sinh/năm; tiền vệ sinh cao hơn 15.000 đồng/học sinh/năm; tiền trông trẻ ngoài giờ cao hơn 34.000 đồng/học sinh/tháng).

Kết luận số 378/KL-TTr về việc triển khai, thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018 tại Trường tiểu học Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Trực Ngôn. 

Việc huy động xã hội hóa, khoản đóng góp tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà trường chưa báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thanh Hóa để xin chủ trương thống nhất bằng văn bản là không đúng hướng dẫn tại Công văn số 1718/SGDĐT – KHTC ngày 31/07/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Việc tổ chức dạy chương trình tiếng Anh Phonnic cho học sinh lớp 1,2: Nhà trường tổ chức dạy xen kẽ trong giờ học chính khóa là không đúng quy định.

Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Rồng.

Công đoàn trường Nhữ Bá Sỹ nói giáo viên khổ thì tự đi mà kêu

Ban đại diện hội cha mẹ học sinh thống nhất thu quỹ 200.000 đồng/phụ huynh/năm là trái với quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện hội cha mẹ học sinh.

Trách nhiệm này thuộc về Ban đại diện hội cha mẹ học sinh và Hiệu trưởng Trường tiểu học Hàm Rồng.

Qua thanh tra, Đoàn thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

Đối với Trường tiểu học Hàm Rồng: Xử phạt vi phạm hành chính đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Rồng, vi phạm quy định về tổ chức triển khai các khoản thu trái quy định, đồng thời nhà trường phải tổ chức trả lại số tiền đã thu trái quy định cho cha mẹ học sinh (nếu có).

Không thực hiện dạy tiếng Anh Phonnic cho học sinh lớp 1,2 xen kẽ trong giờ chính khóa.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đã để xảy ra thiếu sót, sai phạm nêu trên.

Danh sách hàng loạt các khoản thu mà phụ huynh cung cấp tại Trường tiểu học Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Trực Ngôn. 

Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của ngành về triển khai, thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2017 – 2018.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thanh Hóa chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hàm Rồng, chỉ đạo các trường học cam kết thực hiện nghiêm túc các khoản thu trong năm học 2017 – 2018.

Phòng giáo dục Hoằng Hóa buộc 7 giáo viên viết đơn tự nguyện...chuyển trường

Tổ chức thẩm định việc thực hiện xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT.

Báo cáo kết quả khắc phục của Trường tiểu học Hàm Rồng trước ngày 22/11/2017.

Trước đó, phụ huynh tại Trường tiểu học Hàm Rồng đã phản ánh đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam về tình trạng được cho là lạm thu của nhà trường với số tiền lên tới gần 10 triệu đồng/học sinh.

Trong danh sách các khoản thu lên đến gần 20 khoản. Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hàm Rồng đã bị phạt 10 triệu đồng.

TRỰC NGÔN