Tô Nữ Thùy Dung ,Gia Lai, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (945)

29/04/2012 13:00
(GDVN) - Tô Nữ Thùy Dung đến từ Gia Lai và hiện đang học tại  HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Tô Nữ Thùy Dung ,Gia Lai, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (945) ảnh 1
Tô Nữ Thùy Dung ,Gia Lai, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (945) ảnh 2
Tô Nữ Thùy Dung ,Gia Lai, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (945) ảnh 3
Tô Nữ Thùy Dung ,Gia Lai, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (945) ảnh 4
Tô Nữ Thùy Dung ,Gia Lai, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (945) ảnh 5
Tô Nữ Thùy Dung ,Gia Lai, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (945) ảnh 6
Tô Nữ Thùy Dung ,Gia Lai, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (945) ảnh 7
Tô Nữ Thùy Dung ,Gia Lai, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (945) ảnh 8
Tô Nữ Thùy Dung ,Gia Lai, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (945) ảnh 9
Tô Nữ Thùy Dung ,Gia Lai, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (945) ảnh 10